Jdi na obsah Jdi na menu
 


Využití

1. 3. 2014


 

K ÚČELU A VYUŽITÍ POSELSTVÍ

Kniha, kterou právě otevíráte, je svým pojetím a formou tak trochu jiná, než jsme běžně zvyklí vnímat. Jedná se

o učební duchovní příručku tvořenou dílčími, významově provázanými texty, jež vznikaly jako hluboce prožitá, niterná

poselství duše, pociťující naléhavou potřebu oživit duchovní poznání, růst a léčení světlem srdce.

Poselství od nás se k nám dostává prostřednictvím adresných zpráv - promluv, hovořících k vědomí lidstva moudrostí

vyšších sfér. Jednotlivá poselství přinášejí aktuální vhledy do jemnohmotných energetických dějů a vnitřních

vývojových procesů člověka a Země, zároveň poskytují konkrétní doporučení a postupy, jak je možné vlastním přístupem

a vědomým tvořením světlem srdce s těmito procesy souznít a spolupracovat pro pomoc sobě, lidstvu, planetě,

univerzu…

Texty poselství v sobě nesou univerzální strukturovaný obsah mnohorozměrného charakteru, možnosti jejich využití

jsou dány úrovní vědomého přijetí a práce s nimi. Při četbě se zcela automaticky aktivují potřebné roviny těla, srdce a

mysli, jež přijímají obsahovou náplň v přímém souladu se svou vlastní frekvencí. Poselství promlouvají vnitřním, velmi

blízkým jazykem duše, jež dává možnost spoluprocítit popisované jevy a pravdy a stát se tak ve svém vědomí jejich aktivním

tvořícím účastníkem. Při aktivní a uvědomělé práci s obsahem textů a manter, v prostoupení s vlastní zkušeností

zpracovanou světlem srdce, probíhají velmi silné léčivé procesy, jež v souhlasu s univerzálními zákony tvoření pomáhají

uskutečnit daný tvůrčí záměr.

Světelná (metaforická) forma jazyka, v níž poselství přichází, pracuje ve víceznačných významových rovinách vnitřního-

poznávacího i vnějšího-smyslového vnímání, tzn. že za slovy a textovými znaky lze nalézat i další skryté, vnitřně

prožité a procítěné významy, někdy je potřeba odhlédnout i od gramaticky správné podoby slova a vyložit si význam

foneticky (tak jak slyšíme), každé zvýraznění písma, slova v textu má rovněž svůj smysluplný účel.

Kniha se skládá ze tří částí, první, Poselst ví od nás, obsahuje vlastní ucelená textová poselství s aktivačními

energetickými obrázky z let 2011 - 2013 v nezměněné podobě tak, jak přicházela chronologicky za sebou, v druhé části,

Rozhovor s námi, proudí do centra srdce poučná pravda v přímých odpovědích na niterné duchovní otázky, třetí

část, Zpívej své duši, tvoří přehledný souhrn jednoduchých návodů a mantrových textů, které se vztahují k obsahům

jednotlivých poselství z první části a slouží k praktické práci a léčivému využití podle aktuálního stavu a individuální

potřeby. Návodné texty a mantry jsou označeny názvem a datem návazného textu poselství, takže je možno, pro hlubší

pochopení významu a práce s mantrou, se k textům příslušných poselství snadno navracet. Všechny texty i obrázky v

knize mají univerzální časovou platnost, tzn. že jejich obsah a působení není vázáno datem, s nímž se pojí, ani jinými

časovými posloupnostmi, pracovat s nimi lze tedy kdykoliv a v jakémkoliv pořadí dle aktuální potřeby.

Knížečka je svým unikátním obsahem a jeho silným energetickým působením velmi účinným pomocníkem na cestě

k pochopení, uchopení, prohloubení a prožití duchovní moudrosti a přináší nekonečné možnosti vývoje v živém procesu

duchovního růstu.

Jana Kliková