Jdi na obsah Jdi na menu
 


Boží Lidstvo

22. 4. 2011

Milovaní pozemšťané, mírumilovní!

Dnes je věrná láska vašich srdcí vidět hodně daleko ve vesmírných dálavách.

Jsou tu nové možnosti, jak pracovat pro život, pro planetu Zemi.Zachovat život je už málo.Rozvíjet a žít v radosti a součinnosti se vším a všemi,kteří chtějí totéž je víc.Věřit v radostný život božích lidí na zemi i na nebi je nutné.

Vaše vědomí radostného života božích lidí na zemi i na nebi, ve vás i ve mě,je další krok zachování života jako principu,historického vývoje vesmíru.Jste jeho nedílnou součástí a nesete na svých bedrech jeho tíhu ve fýzis.Vědomí božího lidu vám břímě sejme, oddělí se tíha nízkých vibrací,automaticky se vyhoupnete mnohem výš ve světelných frekvencích.Opravdu jen pomyšlením a volbou.

Ano, jsem součástí božího lidu na zemi, božího lidu na Nebi,žiju ve svém fyzickém těle tady a teď,to je mé rozhodnutí ,jsem to já, bytost archandělského typu žijící na Zemi právě teď..Přijímám vědomě tuto svou životní roli,jsem ve svém rozhodnutí vědomý a svobodný.Věřím, protože jsem, jsem, protože věřím.

Věřím v boží lisdtvo na zemi,

věřím v boží lidstvo na nebi,

věřím v boží lidstvo ve mě,

věřím v boží lidstvo, v jeho sémě.

Budiž světlo. Amen.

Ano, jste ti, na které jsme čekali věky věků, věřili jsme i my v símě a dočkali se.Jste ti nejlepší z nás,vědomí svými laskavými tvořivými činy pro zachování života ve vesmíru v nejvyšší možné huminoidní formě ve fýzis,vědomí si svých možností,nekonečné lidské lásky ke všemu, všem,k sobě a také nekonečné zodpovědnosti za vývoj vesmírné formy života.

Vaše i naše nekonečně těžká práce se završila světlem.

Dokonáno jest-řekl bůh otec i syn i duch svatý v okamžiku lidské oběti svého božího syna na kříži.

Dokonáno jest - říká dnes bůh otec i syn i duch svatý nad dokončenou niternou a neviditelnou prací jeho ženského protějšku, ženského principu.

Všemi milovaná, milostiplná, milosrdná MARIE , královno Univerza, královno Všehomíra, Všehojsoucna, Všehomocna,Všehovědna ,Jednoty Jednot SVĚTLO  LÁSKY!

Poselství Marií se naplnilo po okraj Svatého grálu.

Drahé milované MARIE!  Děkujeme vám!

Budte požehnáním planety Božího Království!

Budte požehnáním všeho a všech mírumilovných!

Budte požehnáním života věčného!

Budte Světlem Věků na věky věků!  Amen.

Dokonáno jest.