Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dar darů

24. 1. 2012

 

Země zaslíbená,drahá mě i tobě,dána jest dnes tobě věnem, drahá, svatá Marie,zvaná Nazaretská, Marie má, líbezná.

 

Země ta Moravou zove se, po obou březích říčky Bečvy rozkládající se včetně hor těch, chránících nezměrnou lásku, moudrost, trpělivost a píli, věrnou lásku ke mě, to léno lásky mé k tobě, aby fyzická podoba všech tvých krás směla dále se rozrůstati a hojností svou oplývati pro všechny ty, kteří k tobě srdce své pozdvednou, mysl svou povznesou, ruce své k tvoření přiloží a celému světu - svět / l / u  - ve - smíru  -  pak  pravé žití v lásce nastaví. Není jiný způsob žití než ten tvůj. Domov tvůj necht Domovem Všehomíra, Všehojsoucna, Všehomocna, Všehovědna, Všeho a Všech po Všechny věky věků jest. To je vůle má ve hmotě té skrze tebe a skrze vědomí tvé ukotvená, zemí zaslíbenou se tak stává, Domovem mne, Stvořitele, ona jest. Amen.

AA:  Drazí Pozemštané,

mnoho změn se přihodilo od významného listopadového času po tento den.Mnoho energetické práce vykonáno bylo na všech úrovních vás, mírumilovných, mnoho průzračného a čistoskvoucího se stalo ještě průzračnějším a ještě více čistoskvoucím, to vše proto, že obrovská síla vesmírného osvícení našla cestu - průchod hmotou fyzickou,čistou,průzračnou a Živou.Výsledkem všech těchto procesů je dar Stvořitele vám , mírumilovným.Darem  darů je vám i nám Země zaslíbená, kolébka vaše i rov váš , do vínku vám daná.Proces zhmotnění byl dokončen.

Stalo se, tak jest.

AVE svatá  Marie, Ženo žen.