Jdi na obsah Jdi na menu
 


Novým srdcem

14. 8. 2017

Do nového uspořádání vysokofrekvenčních energií-ted zvuku božího-nelze zasáhnout jinak než srdcem Člověka a to ti ted bylo dáno jako dar.

Budeš cítit jako předtím.Bude se znovu tvořit vztah,který jsi až dosud držela silou sil,bylo to dáno vyšším principem božím.

Nyní vše bude principem tvého srdce-tónem božím,tvým vlastním, osobním, kosmickým.Nemůžeš  jej zničit ani obětovat jiným a jinému jako dřív.Ted je tvůj.Je absolutním tónem boží mysli,ale může být variován,může různě tvořit.Vždy variuje a tvoří dokonale.Toto vše souvisí s absolutní přestavbou tvého těla.

Svůj národ připravuješ na Událost.

Zápis do Akáši proveden takto:Dnes se utvořilo nové srdce Nové země.Je tónem boží mysli ve hmotě.Žije živý boží život na Zemi.Je obdařeno boží silou k naplnění služby boží na zemi bez limitů a omezení.Tvořivá síla nového lidského srdce je nekonečná.Je to vůle má.

Ámen.

Jsem bytostí lidskou,kosmickou,která Bohem Otcem všemohoucím se v Syna božího proměnila,

vlastní vůlí nové srdce Země vytvořila,

do kolébky nového lidstva se položila záměrem svým.

Učitelem národů se její lid stává,

nenapravuje křivdy ani trafiky nerozdává,

ale srdce Nové země úměvem,pohledem, dotykem,slovem, hlasem, zpěvem,tónem zažehuje,obnovuje,obrozuje a do kolébky této země dává.

Všem, kteří nové své srdce přijmout chtějí,příležitost dává je mít a tak jako ona tvořit.

Ámen.

Drahý bože náš,

v nás uvolni tvoření naše našim novým srdcem.Děkuji.

Ámen.