Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzniklá z absolutního tónu boží mysli

7. 9. 2017

Milovaní,

dotkána je poslední nitka a mozaika nové země vznikla.Odevzdali jste vše, co odevzdáno mělo být.Začíná být znát síla vašich srdcí a je nepřehlédnutelná pro ty, kteří si nepřejí,aby srdce vaší země znovu ožilo tepem a dechem znovuzrození.Všemi možnými i nemožnými prostředky jste konfrontováni s neživotem,se starými principy zastrašování,manipulací největšího kalibru.Hydra umírá a kope kolem sebe do všeho,co přináší nový život v nové zemi.

Aby se mohla nová země rozvíjet,potřebuje impuls.Tím impulzem jsou volby. Změna myšlení lidské populace v tichu,míru a harmonii,ale pod tlakem,stejně tak z grafitu vzniká diamant.Ve vaší zemi to jsou i Volby,ve kterých se ukážou vaše volby srdcem.Jít bez strachu do nového,ukázat,že vzniklá paradigmata mají řešení ve víře ve spravedlnost,v pravdu boží, v lidství,není lehké,ale jiné řešení pro podporu nového,novou optikou viděného,není.

Jste všemožně podporováni a vedeni k odvaze udělat krok do neznáma,vstoupit na most vedoucí transformací do nového uspořádání vaší vysokofrekvenční energie.

Drahý Bože můj,pomoz mi,prosím,získat a žít svůj život v novém pravdivém a přirozeném uspořádání.Děkuji.Ámen.

Z absolutního tónu boží mysli vzniká všechno.Vesmíry jsou zvukovou vibrací nikoli světlem.Zvuk vygeneruje světlo,nikoli naopak.Zvuk boží tvoří i boří.Všechny přírodní zvuky jsou zvukem božím stejně jako člověk a všechno jeho tvoření.Celá tato škála zvuků vytváří na nevědomé úrovni všechna naše univerza. Zvědoměním naší zvukové podstaty si vytvoříme úžasnou roli tvůrce zvukem božím,svým vlastním kosmickým tónem srdce i absolutním tónem boží mysli,vědomé,přirozené,pravdivé tvoření své reality na Zemi.Kosmem zní souzvuky naší kosmické písně,v reálném životě tvoříme zdravý,štastný a naplněný živý život v souznění se všemi,kteří zní stejnou kosmickou písní jako my.Chcete-li tuto novou realitu svého bytí přijmout,zde je mantra.

Moje drahá mysl, milovaná, změn se prosím mou vysokofrekvenční energií ve zvuk boží.

Moje drahé,milované srdce,změn se prosím mou vysokofrekvenční energií ve zvuk boží.

Moje drahé, milované fyzické tělo,změn se prosím mou vysokofrekvenční energií ve zvuk boží.

Jsem zvuk boží a tvořím.

Jak ty/vy/ ke mně, tak já k tobě/vám/ zvukem božím.

Má země se k sobě navrací.

Zůstává jen láska a mír.

Děje se to právě ted do dokončení, do dočištění.

Je to pravda boží pravím vám všem.

Ámen

Změna vaší energie v boží zvuk touto mantrou probíhá u každého jiným tempem,ale probíhá a nastálou změnu poznáte,zobrazí se vám zrcadlením v jiných a jiném,v bytostech,procesech,situacích kolem vás.V rodině,v zaměstnání,ve společenském životě,...Vy sami postupně získáte jiný úhel pohledu,projeví se jiná optika nazírání na život,svět,která je v souladu s vámi a současně s vesmírnými zákony nejvyššího možného Dobra,na které v tu danou chvíli svou energií dosáhnete.

Takto se vláda věcí tvých k tobě navrací,ó lide,navrací.