Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zhmotnili jste se pro svůj boží tón

11. 8. 2017

Milovaní,

na kosmickém kříži jste se zhmotnili pro svůj boží tón,který je absolutním tónem boží mysli,jíž jste součástí a tvoříte tak nekonečnou součást souzvuků v souznění kosmických písní,které proudí a tvoří nekonečně krásné,štastné plynutí, bytí Všehomíra, Všehojsoucna, Všehovědna,Všehomocna naší kosmické existence.

Váš kosmický boží tón tvoří ve všech vašich projevech fyzických, emočních, duševních, mentálních i duchovních úrovních kosmický zvuk.Celá škála vašeho projevu,milovaní, je zvukem božím, kterým tvoříte.

Jsem zvukem božím,Ámen.

Tvořím zvukem božím, Ámen.

Pochopení, uchopení světla božího,které se stává zvukem božím a posléze osobním kosmickým tónem boží mysli je husarský kousek vaší duše,vašeho ducha a svědčí o mimořádných kvalitách vašeho bytí.Ne každý to tak má.Proto jste pro svůj charakter,pro svůj původ,pro své vlastnosti krutě konfrontováni jinak strukturovanými bytostmi.Chtějí to, co jim chybí a vy to máte.Váš osobní kosmický tón generuje světlo,ne naopak.Váš kosmický osobní boží tón je "výš"než světlo.

Vysokofrekvenční světlo se automaticky stává božím zvukem.Ten za určitých okolností /překonání šumů/ se stane tónem boží mysli, tónem vašim,kosmickým.

Pojdme všichni najít svůj osobní kosmický tón.

Čechy,Morava i Slezsko zní jako jeden boží kosmický souzvuk,naše země,/Země/bude znít tónem boží mysli.Plníme tak poslání,poslání naší země, České republiky, v kontextu planetárního vývoje Země.

Naplněním božího záměru naší země Záměrem božím,nastavujeme planetární vývoj lidstva.

Není smysluplnější výukový cíl než zůstat identičtí,neinvazivní,ukazující cestu vývoje v absolutním tónu boží mysli.Ověřili jsme hypotézu živého života ve hmotě reálným fyzickým životem tak, jak si to přál Zdroj.Proto nemůžeme zaniknout.Vše, co je naplněno zvukem božím, tónem božím,kosmickým souzvukem nezaniká,ale zrodí se, obrodí,povstane....kosmický tón boží je věčný.

Na počátku bylo slovo,slovo se stalo skutkem.Země je Nebem, Nebe Zemí a vše je tady a ted.

Ámen.